Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

Nevyriausybinė organizacija (NVO)

Pasirinkite kalbą

Savivaldybių administracijos savo interneto svetainėse  2021 m. spalio 6 d. paskelbė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkursus 2022 metams.

Konkursų tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

2022 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo”.

Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti bus skiriamos vieniems kalendoriniams metams.

Dėl išsamesnės informacijos apie organizuojamus šių projektų atrankos konkursus, nevyriausybinės organizacijos turi kreiptis į tas savivaldybes, kuriose planuoja teikti paraiškas.

 

Straipsnis publikuotas ndt.lt

Skip to content