Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija

Nevyriausybinė organizacija (NVO)

Pasirinkite kalbą

Tikslai

Pagrindinis asociacijos tikslas – rūpintis žmonėmis su fizine negalia, tenkinti jų poreikius kompensacinei technikai, gydymui, slaugai, medicininėms bei higienos priemonėms, būstui, aplinkos ir visuomeninio transporto pritaikymui, specialybės įsigijimui bei įsidarbinimui, socialinių paslaugų bei savarankiškumo didinimui. Prioritetas teikiamas žmonėms po stuburo smegenų pažeidimų, judantiems neįgaliųjų vėžimėliuose.

Asociacija siekia neįgalių žmonių lygių galimybių su sveikais visuomenės nariais įgyvendinimo:

  • Iškeltiems tikslams ir uždaviniams spręsti, asociacija aktyviai bendradarbiauja su vyriausybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, gydymo įstaigomis, socialiniais paramos skyriais, labdaros organizacijomis ir fondais, kitomis visuomeninėmis organizacijomis tiek Lietuvoje, tiek kitų valstybių organizacijomis;
  • Atstovauti ir ginti žmonių su negalia teises ir laisves bei kitus viešuosius interesus;
  • Teikti pasiūlymus valstybės institucijoms svarstant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, reglamentuojančius žmonių su negalia teisinę padėtį, įgyvendinant socialinės integracijos programas ir projektus, orientuotus tenkinti neįgaliųjų socialinius poreikius;
  • Organizuoti ir teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms su negalia;
  • Rengti įvairius seminarus ir konferencijas neįgaliesiems aktualiais klausimais;
  • Skatinti neįgaliųjų meninę saviraišką, užimtumą per kultūros renginius ir projektus;
  • Skatinti atsakingas institucijas ir visuomenę padėti spręsti žmonių su negalia problemas bei iškylančius klausimus;
  • Skleisti informaciją apie vykdomas veiklas, projektus ir rezultatus.
Skip to content